Съединителни звена

Свързващо звено 10 скорости
Съединителни звена
3,50 лв
Свързващо звено 9 скорости
Съединителни звена
3,50 лв
Бърза връзка за 11 скоростни вериги
Съединителни звена
3,70 лв
Свързващо звено
Съединителни звена
3,50 лв
Missing link 10 скорости верига
Съединителни звена
6,00 лв
Свързващо звено 9 скорости
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Съединителни звена
3,00 лв
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Свързващо звено 11 скорости
Съединителни звена
3,50 лв
съединително звено за верига тип контра
Съединителни звена
1,00 лв
Missing link 10 скорости верига
Свързващо звено за 11 скоростна верига
Съединителни звена
3,00 лв
клещи съединителни звена
Съединителни звена
11,70 лв